Een Toegankelijke en Transparante Gemeente
Verkiezingsprogramma

Een Toegankelijke en Transparante Gemeente

De gemeente Delft zet zich in voor haar burgers en voor een goede dienstverlening. Toch komen Delftenaren soms in de knel omdat ze moeilijk in contact kunnen komen met de gemeente of omdat ambtenaren niet altijd maatwerk kunnen leveren of omdat het voor de mensen lastig is de processen te begrijpen. Verder zijn gemeentelijke besluiten voor bewoners niet altijd inzichtelijk.

Dit gaan we doen:

  • De gemeentelijke diensten zijn goed toegankelijk voor alle bewoners. Ondanks de digitalisering moet de gemeente ook persoonlijk en schriftelijk bereikbaar zijn.
  • De gemeente communiceert helder, leesbaar en begrijpelijk voor alle inwoners.
  • Waar mogelijk en nodig brengt de gemeente de dienstverlening dichter bij de burgers in bijvoorbeeld buurtcentra.
  • Delft krijgt een eigen lokale ombudsman, waar inwoners terecht kunnen voor alle problemen die zij ervaren in het contact met de gemeente. Zo verkleinen we de afstand tussen burgers en gemeente.
  • We zetten in op meer maatwerk bij bewoners die beroep doen op sociale uitkeringen. We gaan daarbij uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen.
  • We zetten in op meer gebiedsgericht werken.
  • Voor het ambtelijk apparaat vindt de PvdA het volgende een belangrijke houding: cultuursensitiviteit, oog voor laaggeletterdheid en vraagverlegenheid zijn standaard. Oplossend vermogen van medewerkers die extra stappen zetten buiten hun directe verantwoordelijkheid om mensen te helpen krijgt beloning in de ambtelijke cultuur.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?