Inclusieve en Duurzame Scholen
Verkiezingsprogramma

Inclusieve en Duurzame Scholen

PvdA Delft is de school meer dan alleen een ruimte waar leerlingen onderwijs krijgen. De school is een centrale plek in een buurt of wijk. Ze staan goed verspreid door de stad. De inrichting van scholen maakt meer mogelijk dan alleen lesgeven.
Dit gaan we doen:

  • Wij zien scholen als ontmoetingsplek voor de buurt en we stimuleren het gebruik van scholen voor buurtactiviteiten.
  • Wij willen dat de scholen inclusief zijn en dat er voor ieder kind, onafhankelijk van afkomst, gender, met of zonder beperking een goede, fijne en veilige plek op school is. Ieder kind krijgt de stimulans het beste uit zichzelf te halen.
  • Wij staan als vanouds voor het belang van openbaar onderwijs. Dit draagt zorg voor een veelzijdige vorming van leerlingen, zodat zij kennis kunnen maken met de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving en hun betekenis. Voor kinderen in Delft moet altijd de keuze voor openbaar onderwijs in de directe woonomgeving open staan.
  • Wij blijven investeren in het verduurzamen van de schoolgebouwen. Daarnaast willen we dat kinderen al vroeg in aanraking komen met de natuur. Bijvoorbeeld via de programma’s van het Duurzaamheidscentrum De Papaver.
  • Ook Delft kampt met lerarentekorten. We willen dat leraren in Delft kunnen wonen.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?