Mee kunnen doen begint bij Taal
Verkiezingsprogramma

Mee kunnen doen begint bij Taal

Het spreken van de Nederlandse taal is de belangrijkste voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving en om werk te kunnen vinden. Ook ouders moeten het Nederlands beheersen om hun kind op school te kunnen ondersteunen. Ongeveer 12% van de Delftse bevolking is laaggeletterd en heeft niet alleen moeite met lezen en schrijven, maar vaak ook met rekenen en het gebruik van digitale technologie. De groep van laaggeletterden is divers: zowel mensen waarvoor het Nederlands niet de eerste taal is, als mensen met weinig opleiding.

Dit gaan we doen:

  • De PvdA wil dat het cursusaanbod voor taal wordt uitgebreid, laagdrempelig is en gratis toegankelijk blijft voor mensen met een minimuminkomen. Bestaande structuren, onder ander via DOK, mogen op dit vlak niet gekort worden.
  • Met de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten weer een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwe inwoners die inburgeringsplichtig De PvdA gaat zorgen dat dit al maatwerk wordt aangeboden bij de inburgeringscursussen. Een combinatie van scholing en werk moet tot de mogelijkheden behoren.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?