Opleiden voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst
Verkiezingsprogramma

Opleiden voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst

Onderwijs bereidt voor op het vinden van een baan. Een baan brengt bestaanszekerheid, biedt kansen op ontplooiing en maakt dat je op een zinvolle manier bijdraagt aan de samenleving. Delft is een echte studentenstad. De PvdA is er voor alle studenten van mbo tot universiteit. <klik hier voor meer>

Dit gaan we doen:

  • Er komen afspraken tussen scholen, Bureau Leerplicht Gemeente Delft, jeugdhulp, gezondheidszorg en de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs om schooluitval te voorkomen. Vroegtijdige schoolverlaters verliezen we niet uit het oog, zoeken we op en begeleiden hen weer terug naar school, een vervolgopleiding of passend werk.
  • De PvdA wil inzetten op voldoende stageplekken, vooral in de techniek en zorg en op het niveau van het mbo. Dat sluit aan bij de groeiende vraag naar goede vakmensen in de sectoren van zorg en duurzaamheid.
  • Wij willen dat elke jongere een startkwalificatie kan behalen. Zo is hij of zij klaar voor een baan. Dit kan door afspraken en goede samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en de lokale bedrijven te bevorderen.
  • Laaggeletterdheid is een flinke belemmering in het zoeken naar en uitoefenen van een baan. We stimuleren werkgevers, ook de gemeente zelf, dit probleem aan te pakken.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?