Eelco Tienstra

Eelco Tienstra

Over Eelco Tienstra

Eelco Tienstra is kandidaat raadslid, voor de komende verkiezingen staat hij op plek 10.

Foto: Patrick Nagtegaal Fotografie

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik werk als zelfstandig organisatieadviseur. Ik laat organisaties zich zo optimaal mogelijk organiseren. Het is zo leuk om zonder een cent extra uit te geven beter te presteren dan anderen, gewoon omdat je beter georganiseerd bent. Of het beginnen is van nieuw, verbeteren of puinruimen ik zorg dat het in orde komt. Van origine ben ik materiaalkunde ingenieur en heb gewerkt in de industrie, dienstverlening, logistiek, overheid, zorg, onderwijs. Eigenlijk alleen niet in de financiële sector.

Kies drie punten uit het verkiezingsprogramma, waar maak jij je hard voor gaat maken

Stad met eerlijk werk

Delft heeft een sterke positie als centrum van technologie en innovatie, sterk leunend op de TU Delft en de Hogescholen. Ook het aantal banen in de zorg, ziekenhuis en GGZ- instellingen, horeca en het toerisme is bovengemiddeld. Er zijn nog enkele industriële bedrijven als DSM en Prysmian. Van de werkende Delftenaren heeft 60% een baan in onze stad.
Het moet maar eens afgelopen zijn met “Bedacht in Delft, gemaakt in Rotterdam”. We hebben meer maakruimte nodig, kantoor gebouwen te over maar vind maar eens plek voor je werkplaats. Daarom gaan we ruimte bieden aan nieuwe technologisch georiënteerde bedrijven, met name aan de maakindustrie. Die kan een plek vinden in de Schieoevers, de TU-wijk en rond het DSM-terrein.

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

De beste investering die we kunnen doen is die in onderwijs. Onderwijs bereidt voor op het vinden van een baan. Een baan brengt bestaanszekerheid, biedt kansen op ontplooiing en maakt dat je op een zinvolle manier bijdraagt aan de samenleving. Delft is een echte studentenstad. De PvdA is er voor alle studenten van mbo tot universiteit. Vandaar dat we laaggeletterdheid aanpakken: het is een flinke belemmering in het zoeken naar en uitoefenen van een baan. We stimuleren werkgevers, ook de gemeente zelf, dit probleem aan te pakken.Vroegtijdige schoolverlaters verliezen we niet uit het oog, zoeken we op en begeleiden hen weer terug naar school, een vervolgopleiding of passend werk.

Gezonde Stad, bewegen is gezond

Door te bewegen blijf je fit en voorkom je gezondheidsproblemen die een belemmering kunnen vormen om mee te doen in de samenleving of om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Sport verbindt en brengt sociale contacten: door samen met anderen te sporten, maar ook door als vrijwilliger bij een sportvereniging actief te worden. Kinderen leren dankzijn sportactiviteiten om samen te werken, maar verwerven ook belangrijke fysieke vaardigheden zoals een goede coördinatie
De Gezondheidsverschillen in de stad zijn groot. Vooral in naoorlogse wijken is er relatief veel overgewicht en is de ervaren en feitelijke gezondheid een stuk lager dan in bijvoorbeeld het centrum of Tanthof. Fit zijn is de beste manier om ongeschonden oud te worden.

Waarom is Delft de stad waar je graag woont?

Ik ben in Delft geboren en opgegroeid, en er ook nog gaan studeren. Mijn eerste baan was op Schiphol, wat niet echt een stimulans was om te verhuizen, ik woonde ook al lekker in Delft. Later wel eens overwogen om te vertrekken, maar het meeste werk is toch in de buurt. Na 20 jaar in het Centrum gewoond te hebben en nu in een buitenwijk, mis ik de binnenstad wel.
Delft is een groot dorp, met veel van de geneugten van de stad zonder de uitwassen ervan. En op de fiets ben je er ook nog een keer zo doorheen.

Waarom heb je ooit voor de Partij van de Arbeid gekozen?

Goede vraag, ik weet het eigenlijk niet goed. Ik ben, ontdekte ik, al meer dan 25 jaar lid. Ik kan niet terughalen was de reden was om lid te worden. Ik kom wel uit een rood nest, maar of de verklaring zo eenvoudig is. Aan de andere kant: welke andere partij dan? De PvdA is de enige met een hart voor de gehele samenleving, niet alleen voor de een of andere achterban. In het beginselprogramma van de SDAP uit 1937: “opdat voor allen welvaart en bestaanszekerheid mogelijk worden, gelijke maatschappelijke voorwaarden tot ontplooiing der persoonlijkheid worden geschapen en het gemeenschapsleven kan opbloeien.” Nu zag men als voorwaarde het gemeenschapsbezit van de productiemiddelen, dat lijkt in enge zin niet nodig.

Wat zou je verbeteren aan je eigen buurt?

De eigen buurt is nu 15+ jaar oud. Daar valt niet zo veel aan te verbeteren. Het was een goed stedenbouwkundig plan. Recent zijn zelfs de speeltoestellen voor de kinderen vernieuwd. Nooit geweten dat dat periodiek werd gedaan.

Hoe zou je jezelf beschrijven als (toekomstig) raadslid?

Vooralsnog lijkt dat inderdaad toekomstmuziek met mijn plaats 10 op de lijst. Ik werk altijd vanuit een beeld van het geheel. Ik zal dus zeker kritisch zijn op plannen die een verbetering lijken maar in het geheel alleen het versterken van een enkele schakel van de ketting betekenen.
We kunnen het geld maar een keer uitgeven, dan kunnen we maar beter er voor zorgen dat dat ook tot een daadwerkelijke verbetering leidt!

Wie bewonder je in de politiek?

Frans Timmermans. Hij heeft een bevlogen Europese Campagne gevoerd, met een verhaal waar hij 100% in geloofd en wat hij nu waar probeert te maken. Alleen jammer van zijn baard. Het doet me steeds aan een zekere zanger denken.