Commissielid

Mick van der Steeg

Mick van der Steeg

Over Mick van der Steeg

Mick van der Steeg is kandidaat raadslid, voor de komende verkiezingen staat hij op plek 5.

Foto: Patrick Nagtegaal Fotografie

 

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik werk bij de provincie Zuid-Holland als beleidsmedewerker openbaar vervoer (OV). Daar hou ik me bezig met bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het OV voor mensen met een beperking. Maar ook het Toekomstbeeld OV 2040, waarin we werken aan lange termijn plannen voor bus, tram, metro en trein.  

Daarnaast ben ik ook vrijwilliger bij De Klimaatmaat. De Klimaatmaat helpt inwoners van Delft bij het klimaatbestendig maken van hun huis en tuin. Daarmee zorgen we voor een stad die beter bestand is tegen stortbuien, maar ook dat hittestress zoveel mogelijk wordt tegengaan. Een groenere stad is goed voor mens en dier. Ook dit jaar zullen er weer een aantal “Tegel Eruit, Plant Erin” acties zijn, waarbij inwoners van Delft hun tegels kunnen inleveren voor gratis plantjes.

Tot slot probeer ik in mijn eigen wijk, de Bomenwijk, zoveel mogelijk positief bij te dragen, door bijvoorbeeld het helpen bij de organisatie van de jaarlijkse burendag, helpen met het onderhoud van “het Verloren Strandje” en meepraten in de klankbordgroep over de wijkvernieuwing. Als klankbordgroep maken we ons hard voor de belangen van bewoners tijdens de wijkvernieuwing, zodat overlast door de bouw zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Voor het verkiezingsprogramma zijn er veel gesprekken gevoerd met mensen van binnen en buiten de partij. Kies drie punten uit het verkiezingsprogramma, waar maak jij je hard voor gaat maken.

  • Duurzaam en Groener Delft

In Delft zijn nog veel versteende plekken. Dat is niet alleen lastig voor het afvoeren van regenwater, ook voor bijvoorbeeld bijen, vlinders en vogels is dat slecht. Daarnaast mag het niet zo zijn dat alleen mensen met een dikke portemonnee dingen als isolatie of zonnepanelen kunnen betalen. Namens de PvdA wil ik mij er hard voor maken dat iedereen kan meedoen met het verduurzamen van de stad. Ook mensen met een lager inkomen moeten kunnen profiteren van lagere stookkosten en het opwekken van duurzame energie.

  • Toegankelijke stad

Delft is de buitenruimte, maar ook publieke gebouwen, soms onvoldoende toegankelijk. Zo ontbreken vaak verlaagde stoepranden en zie je bijna nergens geleidelijnen voor blinden en slechtzienden. Ik vind dat iedereen goed mee moet kunnen doen in Delft. Ik wil dat er een actieplan komt waarmee de gemeente de komende jaren werk maakt van goede toegankelijkheid van de publieke (buiten)ruimte in de stad.

  • Leefbaarheid

In de komende jaren zullen er vele duizenden woningen worden bijgebouwd in Delft. Dat is nodig om de huidige wooncrisis te lijf te gaan. Daardoor groeit ook het aantal inwoners in de stad. Dat betekent ook dat de openbare ruimte nóg belangrijker wordt, zodat er voor iedereen ook een plek is om te recreëren en even stoom af te blazen. Daar wordt naar mijn mening nog onvoldoende rekening mee gehouden. Ik wil mij hard maken voor een leefbare stad met voldoende groen, speelplekken, bankjes, ontmoetingsplekken en andere belangrijke openbare voorzieningen. 

Waarom is Delft de stad waar je graag woont?

Delft is een knusse, compacte stad, waar het altijd bruist. Je vindt er alles wat je nodig hebt, van bioscoop tot theewinkel en van biercafé tot kinderboerderij. Vanuit de Bomenwijk ben ik in 10 minuten lopen in het centrum, maar ook binnen 10 minuten in de Delftse Hout. In Delft kun je altijd wat doen, of juist even lekker helemaal niks doen.

Wat is je favoriete plek in Delft?

Ik vind vooral de Beestenmarkt en de Brabantse Turfmarkt erg fijn. Je kunt er terecht voor een biertje op het terras, een lekker stuk kaas of nieuwe placemats. Alles is daar te vinden. En die bomen vind ik echt prachtig. In de zomer, maar zeker ook in de winter als alle lampjes branden. Maar eigenlijk zijn er zoveel mooie plekjes in het centrum: het paadje langs de woonboten bij de Zuidergracht, het Hartjesveld, het Raam of het Sint Agathaplein. Ik wandel dan ook graag door het centrum van Delft.

Waarom heb je ooit voor de Partij van de Arbeid gekozen?

Ik ben nog maar kort lid van de PvdA, sinds 12 augustus 2020. Ik heb jarenlang getwijfeld tussen verschillende progressieve partijen, maar uiteindelijk heb ik gekozen voor de PvdA. Ik heb voor de PvdA gekozen omdat het progressieve karakter erg bij mij past. Positief bijdragen, en niet bang zijn om dan (letterlijk) je handen vies te maken. Maar wel realistisch blijven in wat kan en nodig is om iets te verbeteren. Dat herken ik in de PvdA, en dat sprak mij erg aan.

Wat zou je verbeteren aan je eigen buurt als jij het voor het zeggen hebt?

In mijn wijk, de Bomenwijk, kan de verkeersveiligheid nog wel worden verbeterd. Er wordt hard gereden in en langs de wijk. Op de van Miereveltlaan is het sinds ik hier ben komen wonen al meerdere keren misgegaan. Dat moet echt aangepakt worden.

Hoe zou je jezelf beschrijven als (toekomstig) raadslid? 

Ik ben een echte doener. Ik vind dat als je iets wilt bereiken, je ook de handen uit de mouwen moet willen steken. Daarom heb ik ook het initiatief genomen voor “Tegel Eruit, Plant Erin”. Ik zal als raadslid ook vooral veel willen doen. In het stadhuis, maar vooral daar buiten.

Daarnaast heb ik door mijn studie stedenbouwkunde aan de TU Delft en mijn werk bij de provincie ook geleerd om dingen vanuit veel verschillende hoeken te bekijken. Dat is belangrijk als raadslid: de wereld is niet zwart of wit, maar vele tinten grijs. Ik zou het een grote eer vinden als ik me als raadslid kan inzetten voor de Delftse inwoners. Ik hoop dat ik dan kan werken aan een beter, mooier, socialer, groener, duurzamer en vooral een fijner Delft.