Stilte voor de storm

5 oktober 2021

De eerste raadsvergadering na het zomerreces was voor het eerst sinds anderhalf jaar een vergadering in de raadszaal. Het bleek stilte voor de storm te zijn qua discussies. Iedereen, alle fracties, wethouders, griffier en de burgemeester, zat weer aan de lang-ovalen tafel. Het oogde onwennig en vertrouwd tegelijk.

De vergadering kende geen lange agenda. Althans, wat betreft de punten die nog besproken moesten worden. Veel van de in de commissies behandelde zaken waren al voorafgaand aan de raadsvergadering op de hamerstukkenlijst geplaatst. Die konden allemaal in één keer tot besluitvorming leiden. Er bleven bij aanvang drie punten over: de cultuurvisie, het parkeren in de TU-wijk en de verklaring van geen bezwaar voor een bouwplan aan de Rotterdamseweg.

Visie op cultuur

Cultuur vindt de PvdA belangrijk. Vandaar dat in de commissievergadering om een financiële onderbouwing van de – overigens zeer aanvaardbare – visie was gevraagd. Die gaf het college, maar het antwoord zorgde voor zoveel onrust en onduidelijkheid, dat de commissie zich er nogmaals over wil buigen. Zo gleed dit onderwerp van de raadsagenda af.

Parkeren als heikel raadsonderwerp

Parkeren is al ruim een jaar een heikel raadsonderwerp. Ook nu toonde zich de tegenstelling tussen coalitie en oppositie. Het voorstel om als gemeente de handen van het parkeren op het TU-terrein af te trekken vond geen genade in oppositie-ogen. De vrees dat het reguleren van het parkeren op het universiteitsterrein tot uitsluiting van “gewone” Delftenaren zou leiden was de bron van hun verzet. Voor de coalitiepartijen was de toezegging van de wethouder voldoende. Ze zal in de nadere afspraken met de TU regelen dat niemand voor uitsluiting hoeft te vrezen.  Sterker, wethouder Huijsmans ziet in de parkeerplaatsen op de universiteit een mooie overloop voor parkeerders bij drukke evenementen in de stad. Zeker als straks tramlijn 19 gaat rijden. Dat geldt dan natuurlijk alleen voor in de weekenden. De oppositie vertrouwde het niet stemde tegen.

Terug naar de Standaardaanpak

Over het bouwplan aan de Rotterdamseweg sprak de raad alleen in procedurele termen. In hoeverre was de verkorte aanpak van het college gerechtvaardigd? Deze vraag riep ook in de raad de nodige verwarring op. De PvdA startte het debat en Hart voor Delft verwoordde het in een amendement. De stemming gaf een duidelijk beeld: een ruime meerderheid wilde terug naar de standaardaanpak. Zelfs toen bleek dat de verkorte door een te verwachten protest uit de buurt vanzelf een standaardprocedure zou worden.

Benarde financiële situatie Delft

Het was een korte vergadering, bijna te zien als een trainingsrondje vóór het grote werk. In het najaar staat de begroting altijd centraal. In de afgelopen twaalf maanden is de benarde financiële situatie van Delft al vaker besproken. De nieuwe begroting laat weer bezuinigingen zien. Voor de PvdA pakt het goed uit op het grotendeels ontzien van de minima in het sociaal domein, maar cultuur komt er weer (nog steeds?) bekaaid vanaf. Net als een jaar geleden, toen de raad ongehoorzaam was en een niet-sluitende begroting goedkeurde, zal het ook dit jaar knetteren in de debatten. Zeker met het oog op de verkiezingen in maart. Alle partijen draaien alvast warm in het gevecht om de gunst van de kiezer. Voor nu is het een stilte voor de storm.

Gevulde hand vanuit het Rijk?

Tegelijk kan er nog  heel veel gebeuren in de komende ruim vijf maanden. Al was het alleen maar in de kabinetsformatie. De stilte vanuit Den Haag mag een storm worden. Want uit die hoek verwachten de gemeenten een waarlijk uitgestoken (en gevulde!) hand.