Geslaagd debat over de EnergieTransitie in OPEN!

14 maart 2019

Precies op de dag dat de doorrekening van het Klimaatakkoord gepresenteerd werd, en het kabinet in reactie daarop aanpassingen aan hun beleid presenteerde, organiseerde de PvdA Delft/Midden Delfland een politiek cafe over de Energietransitie in OPEN in Delft. De sprekers gaven allen een eigen inleiding over hoe zij kijken naar en bijdragen aan de energietransitie waarna de zaal hen met allerlei vragen kon bestoken. Daarbij kwamen vragen aan bod over wat het CO2 neutraal maken van een gemiddelde woning nu eigenlijk inhoudt en kost, wie voor de rekening moet opdraaien, en wat daarbij wenselijk is, maar ook welke aanpassingen de gemiddelde huisbezitter of woningcorporatie nu of beter later kan doen. De panelleden gaven daarbij hun eigen visie. Wat duidelijk werd is dat de energietransitie meer als een maatschappelijke transitie moet worden gezien, waar aandacht zal moeten zijn voor een verandering in mentaliteit van niet alleen de burger, woningcorporaties, en bestuurders, maar ook een andere aanpak van aannemers, fabrikanten en leerinstellingen. We zullen het samen moeten doen.

De sprekers:

Karin Schrederhof (Wethouder Wonen, WMO en Sport)

Voor de PvdA is het van belang dat de energietransitie ook gezien wordt als maatschappelijke transitie. Dat betekent dat je moet zorgen dat het voor iedereen mogelijk moet zijn mee te doen, het moet betaalbaar zijn.

Er is absoluut nog onvoldoende aandacht voor de gevolgen van de energietransitie voor de arbeidsmarkt. De FNV wil dat mensen die hun baan verliezen en geen ander werk vinden worden gecompenseerd.

Een groot innovatieprogramma wordt opgezet met TU, TNO en bouw-en installatiebedrijven voor het maken van de plannen voor de gebouwde omgeving, passend in het Klimaat akkoord.

De energietransitie is een enorme opgave waarbij innovatie, standaardisatie en industrialisatie nodig is om grote stappen te zetten in de verduurzaming van de bestaande woonvoorraad. Samenwerking is van essentieel belang.