18 juni 2019

Zorgen over waterkwaliteit waterspeeltuinen

Eind mei werd in het AD vermeld dat blauwalg is gesignaleerd in de regio Delftse Hout. Er wordt gesproken over een slechte waterkwaliteit van de waterspeeltuinen. Voor de PvdA is het essentieel dat jonge kinderen op een positieve manier met water leren omgaan. Bovendien vormen de waterspeeltuinen een hele belangrijke faciliteit voor bewoners. Ook is het nieuws volgens de PvdA verontrustend, omdat kinderen ook bovendien erg kwetsbaar zijn voor ziektes. Om die redenen stelden Anne Koning namens de Statenfractie in Zuid-Holland, Leon Hombergen namens de PvdA in Hoogheemraadschap Delfland en Goriska van Cooten als PvdA-raadslid in Delft in drie gremia schriftelijke vragen over deze zorgen.

De vragen van Anne Koning aan Gedeputeerde Staten zijn hier te vinden. In de vragen besteedt de PvdA onder andere aandacht aan de technische maatregelen waarin door Hoogheemraadschap Delfland geïnvesteerd werd  in 2014 om de waterkwaliteit van de waterspeeltuinen te kunnen borgen, met de vraag of deze maatregelen al zijn geëvalueerd. “Destijds is met veel geroffel geïnvesteerd in de waterspeeltuin:  ik wil nu wel eens weten of die investeringen naar behoren werken”, aldus Leon Hombergen.

Ook vraagt de PvdA zich af of de waterkwaliteit door beter beheer kan worden verbeterd, wat de rol van de provincie zou kunnen zijn hierin en wat er gebeurt als aan het einde van dit jaar nog steeds geen goede waterkwaliteit wordt gemeten bij de waterspeeltuinen. “Goede samenwerking tussen besturen is essentieel”, voegt Goriska van Cooten toe.

Het is bovendien complex om te achterhalen welke overheid verantwoordelijk is en zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van zwemwater. In Hoogheemraadschap Delfland, Delft en in Zuid-Holland houdt de PvdA de situatie nauwlettend in de gaten.

Zie ook: Algemeen Dagblad maandag 17 juni 2019, ‘Ernstige zorgen over kwaliteit zwemwater, PvdA wil maatregelen om waterspeeltuinen schoon te maken