17 maart 2018

Delft moet uit Avalex stappen!

De PvdA Delft vindt dat de gemeente Delft het lidmaatschap van Avalex moet opzeggen. Fractievoorzitter Willy Tiekstra: “Het gescheiden inzamelen is te ver doorgeschoten en de beloofde lagere kosten blijven uit. De gemeente moet het weer in eigen beheer gaan doen.”

 

Delft – De mailbox van Willy Tiekstra stroomt over van mensen die het zat zijn. De meest recente ergernis is het restafval dat door de bewoners zelf moet worden weggebracht, vaak een paar honderd meter verderop. Dat is bovenop de veelgehoorde klacht dat het papier nog maar één keer in de vier weken wordt opgehaald. Daar komt bij dat de kosten niet zijn gedaald. Integendeel, de gemeente Delft moest afgelopen jaar zelfs nog enkele tonnen bijbetalen.

Tiekstra: “Avalex is over de houdbaarheidsdatum, wat ons betreft mag de stekker eruit. Binnenkort gaan de partijen om tafel om een nieuw college van B&W te vormen. Het stopzetten van de samenwerking met Avalex is voor de PvdA een belangrijk punt.”

 

PvdA Delft: “De stekker mag wat ons betreft uit
Avalex”

 

Avalex is 17 jaar geleden als samenwerkingsverband gestart. De deelnemende gemeenten zijn Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Delft.
Destijds was het idee dat door schaalvoordeel de afvalstoffenheffing die bewoners en bedrijven betalen verlaagd konden worden.

Tiekstra: “Dat kostenvoordeel heeft Avalex niet weten te realiseren en kan inmiddels ook zonder Avalex gehaald worden. Sterker nog: door het weer in eigen hand te nemen zorgen we ook voor nieuwe banen in onze stad, vooral voor mensen met een middelbare of lagere opleiding.”

 

Al jarenlang scheiden we glas, papier, GFT-afval en klein chemisch afval. Duurzaamheid is een mooi streven, vindt Tiekstra.

 

“Maar we moeten ook kijken naar wat haalbaar is. Oudere mensen klagen dat ze ver moeten lopen met een te zware vuilniszak, dat kan niet de bedoeling zijn. Laten we een andere oplossing vinden om plastic en blik op een andere manier te scheiden. Het wordt tijd dat de gemeente het weer zelf gaat regelen, op de manier zoals wij het zelf willen en tegen de kosten die voor ons acceptabel zijn.”