Een leefbare en duurzame stad

Iedereen moet kunnen deelnemen aan verduurzaming. Met bewoners en ondernemers werken we aan de uitvoering van het warmteplan. Wij:

  • Willen dat alle nieuwbouw van woningen en bedrijven energieneutraal moet zijn;
  • Willen dat alle sociale huurwoningen worden verduurzaamd;
  • Willen dat subsidies beschikbaar zijn voor wie dat niet (helemaal) zelf kan betalen;
  • Organiseren dit op wijkniveau en zorgen dat inwoners zeggenschap hebben.

Waar ben je naar op zoek?