Eerlijke kansen voor ieder kind

De PvdA zet in op goed onderwijs en scholen waar ieder kind een eerlijke start krijgt op een gelukkig leven. Ons ideaal is een brede school waar onderwijs, sport, jeugdzorg en jeugdhulpverlening elkaar versterken. Delftse jongeren verdienen goede zorg als het thuis allemaal niet lukt.

Wij:

  • Willen taalachterstand tegengaan en maken vroegschoolse educatie voor alle kinderen toegankelijk en betaalbaar;
  • Vinden dat ieder kind toegang moet hebben tot huiswerkbegeleiding;
  • Willen geen wachtlijsten voor hulp aan jongeren;

Waar ben je naar op zoek?